Matura – biologia na 100_!

Maj to ciężki okres czasu dla uczniów ostatnich klas szkół średnich. Przez cały miesiąc trwają egzaminy maturalne z różnych przedmiotów. Każdy maturzysta obligatoryjnie musi podejść do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z j. polskiego, z matematyki oraz z j. angielskiego. Dodatkowo, zdać trzeba również egzaminy ustne z języka polskiego i angielskiego. W zależności od planów przyszłego absolwenta może on podejść do matury rozszerzonej z dowolnego przedmiotu. Przekonaj się, że matura – biologia (Tania Książka) nie jest taka straszna, jak o niej mówią.

Dużo teorii na start

Maturę z biologii wybierają najczęściej uczniowie, którzy wiążą swoją przyszłość z zawodami okołomedycznymi lub psychologią. To przede wszystkim dlatego, że przygotowanie do egzaminu z tego przedmiotu pochłania wiele czasu i energii na przyswojenie ogromu teoretycznych zagadnień. Od analizy pojedynczych komórek, przez świat roślin, wirusów i bakterii, protistów, grzybów, zwierząt i wreszcie człowieka. Ale na tym nie koniec. Pozostają wciąż tematy ekologiczne i biochemiczne do analizy. Cały ten materiał wymaga regularnych powtórek, nie wystarczy jedynie pobieżne przeczytanie. Warto wspomóc się tutaj pomocami maturalnymi, które zbierają wszystkie najważniejsze informacje w jednym miejscu np. repetytorium lub vademecum. Znajdziesz w nim nie tylko suche informacje, ale także przydatne schematy, grafiki i obrazki.

Gdy teoria już utrwalona, czas na praktykę

Gdy cały obszar teoretyczny masz już dobrze opanowany, warto spróbować swoich sił w zadaniach praktycznych. Te z obszaru biologii mają to do siebie, że wymagają wykorzystania swojej wiedzy nie tylko do zaznaczenia prawidłowej odpowiedzi (w zadaniach zamkniętych), ale również do wnioskowania i szerokiego analizowania sytuacji w pytaniach otwartych. Dlatego też biegłość teoretyczna jest tu niezbędnym pierwszym krokiem. Swoje umiejętności w praktyce możesz ćwiczyć, korzystając z arkuszy maturalnych. Jest to książka złożona z przykładowych arkuszy maturalnych, które mógłbyś spotkać podczas prawdziwej matury. Jednocześnie zawiera odpowiedzi wraz z szerokim wyjaśnieniem, co umożliwia efektywną naukę i wyciąganie wniosków ze swoich błędów.

Jak zdać maturę z biologii

Biologia niezmiennie od lat cieszy się bardzo dużą popularnością jeśli chodzi o wybór na egzaminie maturalnym. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ matura biologia zdana z wysokimi wynikami, otwiera bardzo szerokie możliwości zawodowe. Nie jest to przedmiot łatwy, dlatego przygotowania do egzaminu warto jest zacząć odpowiednio wcześnie i nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę. Matura biologia wybierana jako przedmiot dodatkowy, może być zdawana tylko na poziomie rozszerzonym. O ile, do zaliczenia poziomu podstawowego wystarczą wiadomości, uzyskane na lekcjach, to by dobrze zdać poziom rozszerzony, trzeba pokusić się o samodzielną naukę w domu.

Dedykowane materiały do nauki

Przerabianie materiału z podręcznika szkolnego może być niekoniecznie dobrą strategią, jeśli chodzi o przygotowania do egzaminu. Znacznie lepiej jest sięgać po pomoce naukowe, które powstały z myślą o maturze i są odpowiednio uporządkowane. “Vademecum maturzysty. Biologia” Ewy Pyłki-Gutowskiej to pozycja niemal obowiązkowa. To kompendium wiedzy, który zawiera wszystkie niezbędne informacje, przygotowujące do egzaminu matura biologia, również na poziomie rozszerzonym. Pojawiające się ilustracje, tabele i schematy pozwalają na znacznie przyjemniejsze przyswojenie wiedzy. Kolejną pozycją, którą warto jest mieć w swoich zbiorach jest “Repetytorium maturzysty 2022. Biologia” Macieja Mikołajczyka i Jolanty Zygmunt. Przeznaczona dla uczniów szkół średnich oraz techników. Treści obejmują nie tylko wiedzę z klasy maturalnej, ale również wcześniejszych lat, z których materiał może pojawić się na egzaminie. Jeśli zależy nam na utrwaleniu wiadomości, to świetną propozycją jest “Teraz matura. Biologia. Tuż przed egzaminem” wydawnictwa Nowa Era. Książka podzielona na 6 działów pozwala na utrwalenie najważniejszych wiadomości.

Sięganie po arkusze z poprzednich lat jest bardzo dobrą opcją. Pozwoli to na zapoznanie się z odpowiedziami, które są tworzone z “kluczem” i zapoznanie się z samą specyfiką zadań. 

Matura z biologii – wymagania i arkusz egzaminacyjny

Egzamin maturalny z biologii uczeń zdaje na poziomie rozszerzonym jako przedmiot dodatkowy. Wynik tego egzaminu nie ma wpływu na zdanie egzaminu dojrzałości. Egzamin z biologii ma formę pisemną. Trwa 180 minut. Do egzaminu może przystąpić każdy uczeń dopuszczony do matury. Uczeń ma prawo korzystać w czasie egzaminu z prostego kalkulatora oraz z zestawu tablic dla przedmiotów przyrodniczych.

Budowa arkusza egzaminacyjnego

Arkusz na egzaminie z biologii zawiera około 25 zadań. Przy każdym zadaniu podana jest liczba punktów możliwych do uzyskania za jego rozwiązanie. Zadania sprawdzają wiedzę oraz umiejętności dotyczące:

  • dostrzegania zależności pomiędzy budową i funkcjonowaniem organizmów a środowiskiem, w jakim żyją
  • przedstawiania związków czasowych i przestrzennych pomiędzy elementami układów żywych
  • przedstawiania danych liczbowych dotyczących informacji biologicznych w postaci diagramu bądź wykresu
  • Wykazywania związku pomiędzy różnorodnością organizmów żywych a procesem ewolucji
  • analizy eksperymentu – jego przeprowadzania, formułowania hipotez oraz wyciągania wniosków
  • prowadzenia rozumowania dotyczącego treści biologicznych, objaśniania i oceny podanych informacji, formułowania wniosków

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym są zróżnicowane pod względem trudności. Mają formę zamkniętą (na dobieranie, prawda-fałsz, wielokrotnego wyboru)   lub otwartą. W zadaniach otwartych uczeń musi sformułować własną wypowiedź.  Zadania dotyczą materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu. Materiały źródłowe mogą mieć formę tekstu, schematu, rysunku, diagramu, wykresu, zestawu liczb.

Zasady oceniania

Za rozwiązanie większości zadań zamkniętych uczeń otrzymuje 0-1 pkt. Za udzielenie odpowiedzi w rozbudowanych zadaniach zamkniętych można uzyskać 0-2 pkt. W zadaniach otwartych liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi najczęściej 0-4. Pozytywnie egzaminatorzy oceniają wypowiedź, która jest poprawna merytorycznie i spełnia warunki zadania. Maksymalnie na egzaminie z biologii uczeń może uzyskać 60 punktów.